POWERSKATING_300x200_01Tréninková metoda, která pomocí jednoduchých cvičení „rozfázuje“ bruslařský pohyb a pomáhá vytvářet správné pohybové návyky v těch fázích bruslení, kde hokejisti nejčastěji chybují. Hlavním cílem je co nejefektivnější využití síly při bruslení. Tento typ tréninku pomáhá položit správné základy kvalitní techniky hokejového bruslení.

STICKStickhandling – často používaný výraz anglického původu. Stick = hokejka, hůl; handling = zacházení. Stickhandling slouží k tomu, aby si hráči osvojovali techniku a zdokonalovali se v práci s hokejkou a pukem. Stickhandling má své pevné místo v přípravě většiny profesionálních hokejových týmů.

SHOOTINGTrénink se zaměřením na výuku střelby. Na cestě k dávání branek v utkání je třeba hned několik kroků – učit techniku střely, přesnost střely, razanci střely, vystřelit pohotově, uvědomit a osvojit  si jednotlivé střelecké prostory, zákonitosti střeleckých úhlů, umět zakončit pod tlakem a samozřejmě překonat brankáře v utkání.

OFF_ICEOffice trénink – trénink mimo led. Je to souhrn cvičení, které  zahrnuje maximální množství svalových skupin, a to tak, aby byly co nejvíce napodobeny potřebám rozmanitých pohybů hráče ledního hokeje. Základní formy funkčního tréninku jsou cvičení s různými pomůckami: nestabilní podložky MFT, TRX, BOSU, velký míč overball, expandery, powerball…