Domů Články Dokonalá střelba

Dokonalá střelba

Hokejová střelba patří k technicky velmi náročné činnosti, a to především proto, že je třeba spojit mnoho různých pohybových složek a návyků v jeden harmonický celek. Při střelbě jde o vzájemnou souhru bruslení, vedení kotouče s vlastní technikou ·střelby se správným odhadem situace ve hře, postřehem, přesnosti a v neposlední řadě i s fyzickou připraveností každého hráče. Veškerá činnost družstva i jednotlivce se tedy soustřeďuje na získání kotouče, jeho aktivní ovládání a na úspěšné zakončení společné akce střelbou. úspěšnost střelby determinuje (ovlivňuje) množství faktorů, které namůžeme pojímat izolovaně. Ve vlastním tréninku tak proto dochází k určité „rozpolcenosti“ při nácviku střelby, kdy na jedné straně rozvíjíme tyto faktory samostatně, ale na straně druhé, je nutné pro potřebu hry rozvíjet a zvládnout tyto dovednosti v komplexním provedení.
Při střelbě rozeznáváme 4 základní fáze pohybu:

 1. Nápřah – maximální vykývnutí hole proti pozdějšímu směru pohybu kotouče.
 2. Švih – tj. do okamžiku, kdy se čepel hole dotkne kotouče.
 3. Interakce – působení čepele hole na kotouč do okamžiku, kdy kotouč opouští čepel hole.
 4. Protažení – okamžik, kdy se čepel dostane ve směru pohybu do nejkrajnější polohy.

Z jednotlivých prací vyplývá, že nejdůležitější částí pohybu pro rychlost kotouče je fáze interakce. Je to z toho důvodu, že čepel hole udílí kotouči zrychlení, které je přímo úměrné následné rychlosti kotouče. Dále bylo zjištěno, že silové schopnosti, zejména trupu a horních končetin nejsou přímo úměrné rychlosti letícího kotouče, ale rozhodujícím faktorem je vlastní technika střelby. Určitá silová podmíněnost se nalezla pouze u paže, která svírá rukojeť hole v dolní poloze. Zjištěné výsledky ukazují, že -se objevuje nízká závislost mezi silou stisku hole a rychlostí střely. Naproti tomu přesnost ne má téměř žádný vztah k síle.

Jednotlivé způsoby střelby dělíme podle techniky provedení do tří skupin:

1. střelba po ruce

 • švihem (krátkým, dlouhým)
 • přiklepnutým švihem
 • krátkým přiklepnutím
 • golfovým úderem

2. střelba přes ruku

 • švihem
 • přiklepnutím

3. jiné způsoby střelby

 • tečování
 • dorážení
 • střelba ze vzduchu, z otočky, v pádu ap.